FİBOR

Bor bileşiklerinin yaygın kullanımları ve borun element olarak erken tanımlanmış

BORSANTRE

Bor mineralinin katı formundan, organik bileşenlerle sıvı forma getirilmesi

BIYOIL

Bor içerikli metalize, makine ve motor yağlarına olan ihtiyacın varlığı, ilgili

KFR

Ağaç bazlı işler alanında kullanılan ürünlerin su ve rutubete karşı direncinin arttırılması, üre formaldehit salınımının azaltılması kapsamında yapılan yeni tip...