Ürün Açıklaması

Bor içerikli metalize, makine ve motor yağlarına olan ihtiyacın varlığı, ilgili alanda teknik bir çalışma yapmayı gerekli kılmıştır. Motor yağları ve sınai yağların daha yüksek bir performansa ulaşabilmesi için, yüksek bor teknolojisinin sıvı konsantre halinde kullanılması, ürünü bir çok yönden avantajlı kılacaktır.

Ürün Özellikleri

➤ Sürtünmeyi Önler

➤ Korozyonu Önler

➤ Yüksek Isı Direncini Arttırır

➤ Donma Noktasını Düşürür

➤ Kaydırıcı Etki Yapar

➤ Termal Oksidasyona Karşı Direnci Arttırır

➤ Çamur Oluşumunu Önler

➤ Neme Hassasiyeti Azaltır