Ürün Açıklaması

Bor bileşiklerinin yaygın kullanımları ve borun element olarak erken tanımlanmış olmasına karşın, bor kimyası çalışmaları nispeten kısıtlı bir alanda sürdürülmüştür. Bunun nedenleri, bor bileşiklerinin hidroliz veya oksidasyona yönelik stabil olmayan nitelikleri ve malzemelerin bir çoğunun kullanımındaki yapısal zorluklarıydı. Deneysel basınçlı vakum tekniği geliştirilince, bor kimyasının da arge çalışmaları hızlanmış oldu.
Yine bu teknik sayesinde kimyasal reaksiyonla organik katalizörler kullanılarak İYON TRANSFERİ gerçekleştirilmiş ve sıvı formda konsantre  BOR ürünü  üretilmiştir.

Üretilen bu akışkan aktivatörü, sıvı formda ve konsantre biçimindedir. Bu özelliğinden dolayı akışkan matrislerde homojen dağılma becerisi yüksek olacağı için, ilk önce makine ve motor yağlarının performansının iyileştirilmesinde kullanılmıştır. Bu çalışmalardaki olumlu verilerden sonra, İYONİK BOR ismi konulan BOR AKTİVATÖRÜ  Poliester ve poliüratan reçinelerde  kullanılmaya başlamıştır.

Ürün Özellikleri

➤ İlave Edildiği Matriste Homojen Uyumu Sağlayarak Etki Gücünü Arttırır

➤ Daha Fazla Endüstri Dalında Kullanım İmkanı Oluşturur

➤ Katı Bor Kullanımındaki Fayda Oranını Arttırır