FİBOR

Bor bileşiklerinin yaygın kullanımları ve borun element olarak erken tanımlanmış olmasına karşın, bor kimyası çalışmaları nispeten kısıtlı bir alanda sürdürülmüştür.

BORSANTRE

Bor mineralinin katı formundan, organik bileşenlerle sıvı forma getirilmesi programı kapsamında formulüze edilmiş olan performans katığının kullanıldığı endüstri dalları.