BORSATNRE

Bor mineralinin katı formundan, organik bileşenlerle sıvı forma getirilmesi programı kapsamında formulüze edilmiş olan performans katığının kullanıldığı endüstri dalları.