BORSANTRE

Bor mineralinin katı formundan, organik bileşenlerle sıvı forma getirilmesi

BOREN

Kompozit levhaların zırh yapımında ve balistik Özellikleri artırılmış olan Yapı elemanlarının imalatında Kullanım oranı artan Bir taleple hızla çoğalmakta ve Bir Çok Teknik ortaya çıkmaktadır.